Cranio-sacraal therapie

CSSP= Cranio Sacraal Shiatsu Protocol. Dit is een combinatie van cranio-sacraal therapie en shiatsu.

Cranio-sacraal therapie is een zachte techniek waar gewerkt wordt met het ritme van het hersenvocht. Dit ritme is overal in het lichaam voelbaar. Het bindweefsel, fascia, dat als een laken over het lichaam ligt gaat vanaf de schedel, via het ruggenmerg, de botten, de spieren, de organen, de bloedvaten en gewrichten tot in de kleine teen.

Biodynamische Cranio-sacraal therapie:

Ten opzichte van de klassieke cranio behandeling wordt hier meer de nadruk gelegd op het stiltewerk, het volgen van de innerlijke beweging. Tijdens een stillpoint is de inwendige beweging gestopt en krijgt het lichaam de kans om zich te herstellen. We richten onze intentie naar de plaatsen met een blokkade, al dan niet ontstaan door een trauma. We richten ook onze aandacht op 3 verschillende lagen.

Onder normale omstandigheden zal het lichaam zich zelf herstellen. Omstandigheden zoals ziekte, slechte voeding, fysieke en psychologische problemen, stress, een trauma kunnen er voor zorgen dat het herstellend vermogen in gedrang komt en er blokkades ontstaan.

Door de zachte behandeling kunnen de cellen zich op een natuurlijke manier herstellen.

Mensen die het hard te verduren hebben, nu of in hun jeugd kunnen baat hebben bij de cranio-sacraal therapie omdat hun lichaam getraind is om te incasseren maar niet om met zachtheid behandeld te worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een herstellende rust te komen.

Na de behandeling gaat het herstelproces nog verder.

Biodynamische cranio sacraal therapie gaat dieper dan de klassieke cranio. Er wordt ook minder van plaats gewisseld. Het lichaam van de cliënt geeft zelf aan waar eventueel blokkades kunnen zijn.

Een craniobehandeling kan ook als een ontspanning ervaren worden. Je hoeft geen kwaaltjes en of problemen te hebben om de voordelen van een behandeling te ervaren. Je kan dan een diepe rust ervaren en op hetzelfde moment kunnen kleine ongemakken mee opgeruimd worden.

In cranio-sacraalsessies wordt de cliënt op een zachte wijze aangeraakt. Hierbij wordt vooral geluisterd naar wat het bindweefsel, de fascia, toont via beweging of niet-beweging. Op deze wijze kan een aanraking het hele herinneringssysteem activeren. Op elke plaats in het lichaam kan aldus oude spanning uit het weefsel naar boven komen en zich kenbaar maken via een emotie, een beeld, of een gedachteflits. Dit noemen we celgeheugen. Het fascia is in feite onze geheugenbank. In dit web vinden we onze hele levensgeschiedenis terug. Het herbergt alles wat niet kon geïntegreerd worden, zoals verwondingen, angsten, alle verlangen naar heling. Wat ons uit evenwicht haalde maar wat we zelf al lang vergeten zijn en wat ons een schok bezorgde terwijl we er ons niet meer van bewust zijn wordt nog wel herinnerd door de fascia.
Tijdens een sessie kom je volledig tot rust. Je hoeft zelf niets te doen, enkel bij jezelf blijven.

bron: “Het doorzichtige lichaam” van Marijke Baken

ISBN13
9789085483809
Bijkomende info is te vinden op het internet zoals:

The Power of CranioSacral Therapy

Cranial Massage helps autistic boy

Voor wie?

Omdat met Cranio- Sacraal therapie op verschillende niveaus gewerkt wordt zijn de  klachten die in aanmerking komen om behandeld te worden zeer uiteenlopend:

Hoofdpijn, migraine, depressie, burn-out, chronische pijn, CVS, MS, maag- en darmklachten,astma, hernia, nek- en schouderklachten, ziekte van Bechterew, hormonale problemen, slapeloosheid, emotionele spanningen, concentratiestoornissen, whiplash, bekkenproblemen, bindweefselproblemen, ….

Bij deze therapie kunnen geen garanties gegeven worden.

Door de zachte wijze van behandelen is deze therapie geschikt voor iedereen. In sommige gevallen gebruik ik wel een combinatie van andere therapieën.

 

Behandeling:

Tijdens een behandeling draagt de cliënt gemakkelijke en loszittende kledij. Geen jeans, geen juwelen en/of make-up.
De behandeling gebeurt op een massagetafel.

Het is mogelijk dat er spontaan een “Still Point” komt. Dit is het moment waarop het ritme van het hersenvocht, het denken, stopt. Dit is wat Cranio-sacraal Therapie zo aantrekkelijk maakt, omdat dan een zeer intense ontspanning en rust ervaren wordt.
Het is belangrijk om na elke behandeling, welke dan ook,  veel plat water te drinken om de afvalstoffen die eventueel vrijgekomen zijn, af te voeren.

Na een behandeling kan het zijn dat de symptomen tijdelijk erger worden. Het lichaam moet zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Maar na enkele dagen moet de situatie gestabiliseerd zijn.

 

Tarieven:

50 euro per behandeling van 60 min.